โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
บันทึกขอใช้เงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.98 KB 1
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
คำสั่งมอบหมายคาบสอน 1/2565 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 1
แบบบันทึกการส่งสมุดติดตามการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.66 KB 1
แบบฟอร์มบันทึกสภาพการจัดการเรียนการสอนรายชั่วโมง Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 2
แบบฟอร์มบันทึกข้อความนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.15 KB 1
คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ 1-2565 Word Document ขนาดไฟล์ 659.5 KB 1
>เอกสารวิชาการ 3
อื่นๆ
ใบสมัครอัตราจ้างบรรณรักษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.43 KB 2
ใบสมัครอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.96 KB 1