โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร