โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมการออกแบบการเรียนรู้เชิงพื้นที่สู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน (อ่าน 29) 11 พ.ค. 66
สภานักเรียน ร่วมกับคณะครูทำความสะอาดเตรียมรับเปิดเทอม (อ่าน 29) 11 พ.ค. 66
ร้วมอบรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย (อ่าน 29) 11 พ.ค. 66
เข้าร่วมอบรมวิจัยและพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับ สพม.ตาก (อ่าน 31) 11 พ.ค. 66
คนไทยมีงานทำ (อ่าน 49) 21 เม.ย. 66
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 101) 10 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งครูจ้างสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 190) 31 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 163) 18 ม.ค. 66
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 17 มกราคม 2566 (อ่าน 154) 17 ม.ค. 66
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ (อ่าน 202) 28 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อ่าน 207) 16 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 187) 16 ธ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อ่าน 180) 14 ธ.ค. 65
ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา (อ่าน 174) 06 ธ.ค. 65
สพม.ตาก และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคโคมไฟส่องสว่างจำนวน 8 ต้น (อ่าน 159) 28 พ.ย. 65
ประกวดวาดภาพระบายสีวันดินโลก (อ่าน 131) 28 พ.ย. 65
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวัน"สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 148) 28 พ.ย. 65
เข้าร่วมอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (อ่าน 106) 24 พ.ย. 65
กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปี2565 (อ่าน 130) 22 พ.ย. 65
ฝึกซ้อมเตรียมแข่งขันกิจกรรมวิชาการ 2565 (อ่าน 124) 22 พ.ย. 65
สอบธรรมศึกษาของนักเรียนประจำปี2565 (อ่าน 125) 22 พ.ย. 65
กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ (อ่าน 117) 22 พ.ย. 65
เข้าร่วมงานลอยกระทงกับกับองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร (อ่าน 112) 22 พ.ย. 65
"กิจกรรมจิตอาสา" นักเรียนร่วมมือกับชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัย (อ่าน 96) 26 ก.ย. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม และคณะครู นำนักเรียนช่วยชาวบ้านทำกระสอบทรายเพื่อกันน้ำ (อ่าน 79) 26 ก.ย. 65
เข้าร่วมกับสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาตาก ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ณ บุรีรัมย์ (อ่าน 91) 05 ก.ย. 65
อบต.ยกกระบัตร และรพ.สต.หนองเชียงคาพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายภายในสถานศึกษา (อ่าน 100) 05 ก.ย. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอสามเงาในพิธีคุรุปูชนีย์ศรีสามเงา กษิณาลัย 2565 ณ รร.สามเงา (อ่าน 115) 05 ก.ย. 65
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ รร.ตากพิทยาคม จัดโดย สพม.ตาก (อ่าน 0) 05 ก.ย. 65
โครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 05 ก.ย. 65