โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
หมู่ 6  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055597173
ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่